top of page

Velayet Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... AİLE MAHKEMESİNE;



DAVACI : Y...K...(TCKN:)

(Adres)


VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU :Velayeti davalıda olan müşterek çocuğun velayetinin tarafımıza verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR


1-) Davacı müvekkil ile davalı taraf 01/01/2021 tarihinden beri evlidir. Bu evlilikten tarafların müşterek çocuğu E.K bulunmaktadır. Davacı ile davalı tarafın evlilik birliğini sürdürmek adına gösterdikleri tüm gayretlere rağmen eşler birbirine uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır.


2-) Tarafların başvurusu üzerine ........................................................Mahkemesi'nin ..../........ Esas ve ........../............... Karar sayılı ilamında davanın kabulü ve tarafların boşanmasına karar verilmiştir.(EK-1) İlgili mahkeme ilamı ile aynı zamanda Müşterek çocuk E.K. 'nın velayetinin babası olan davalıya verilmesi karar bağlanmıştır.


3-) Müşterek çocuk davalı ile beraber kirada ikamet etmekte olup, eğitim hayatını sürdürmesinde açıkça sıkıntı yaşanmaktadır. Çocuğun bakım ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda oldukça endişeli olan müvekkilim mahkemenin takdir ettiği zamanlarda çocuğu ile görüşerek çocuğun kendisini tanımasına ve yetiştirmesine uygun şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır.


4-) Her ne kadar taraflar boşanmış olsa da TMK ilgili hükümleri gereği her iki ferdin de ebeveyn sorumlulukları sürmektedir. Çocuğunun hal ve hareketlerindeki değişiklik, okuldan aldığı geri bildirimler ve çocuğun dış görünüşündeki belirgin değişiklikler sebebi ile müvekkilim bir anne olarak tedirgin olmuştur. Bu sebeple huzurdaki davayı açma ve davalıdan velayetin alınmasını talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TBK,TMK,HMK ve sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları,gider konulu banka dekontları, hesap dökümleri, yazışmalar protokol, tanık, yemin ve sair tüm deliller.


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizin re’sen gözeteceği nedenlerle;

1-)Haklı davamızın KABULÜNE,

2-)Küçüğün velayetinin tarafımıza VERİLMESİNE,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av. Buse Ülker

EKLER:

1-)Boşanma İlamı

2-)Vekaletname






1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page