top of page

Vasiyetnamenin İptali Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

VEKİLLERİ : Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

DAVALI : (Vasiyette adı geçen kişiler veya kurumlar yazılacak)

KONU : Muris tarafından bırakılan 01/01/2020 tarihli vasiyetnamesinin iptali talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


Muris ....................................................(TCKN: ...........................) ,01/01/2021 tarihinde vefat etmiştir. Murisin vefatı ile müvekkilim murise ait bir vasiyetname olduğunu öğrenmiştir. Ölümünden bir yıl önce düzenlediği vasiyette mirasının tamamını .........................'a bırakan murisin bu vasiyetinin tarafımızca kabulü mümkün değildir.


Muris 05/08/2016 yılında .................hastanesinde demans tanısı almıştır ve o günden vefatına kadar takipli hasta olarak yaşamını sürdürmüştür. Bu teşhis kişinin akli melekelerini ve karar yetisini etkilediğinden düzenlenen vasiyetname hukuk ve yasalara açıkça aykırıdır.


Kaldı mi muris miras bıraktığı ..................... İle yakından tanışmamaktadır. Aralarında miras bırakacak hususta bir samimiyet olduğu iddiası da hayatın olağan akışına aykırıdır. Tüm bu sebepler ile huzurdaki davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK, Avukatlık Kanunu ve sair ilgili mevzuat


DELİLLER : Murise ait nüfus kayıt bilgileri, Veraset ilamı, Vasiyetname, tanık, sair tüm deliller.


SONUÇ VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenler ile:


1-)Öncelikle haklı davamızın KABULÜNE,

2-)Vasiyetnamenin İPTALİ VE TENKİSİNE,

3-)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekilleri

Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page