top of page

Savcılık İhbar Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


İHBAR EDEN :


VEKİLLERİ : Av. Buse ÜLKER

Av. Cankat Eren KARAHAN

İHBAR EDİLEN

KİŞİLER : 1) …

2) …


SUÇ : Özel Belgede Sahtecilik (TCK md.207)


KONU : İhbar edilen kişilerin iştirak halinde sahte belge düzenlemesi ve söz konusu belgenin mahkeme nezdinde kullanılmaya çalışılması sebebiyle TCK'nin ilgili maddeleri gereğince oluşan suçun ihbarından ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-)Yukarıda bilgileri verilen … ve … tarafından iştirak halinde, detayları aşağıda açıklanacağı üzere, özel belgede sahtecilik suçu işlenmesi sebebiyle işbu ihbarı yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.


2-)…, …Noterliği … yevmiye numaralı ve … tarihli ihtarnameyi vekili aracılığıyla keşide etmek suretiyle, hukuken bir hak sahibi olmadığı halde, … ile iştirak halinde düzenledikleri sahte belgeye dayanarak müvekkilimizin ikamet ettiği meskeni boşaltmasını istemiştir. Müvekkilimizin meskeni boşaltmaması akabinde … tarihinde …Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2023/…E. Numaralı davayı açmış ve davada delil olarak da … ile iştirak halinde üzerinde oynama yaptıkları kira sözleşmesini mahkemeye sunmuşlardır. Başka bir ifade ile … İLE … İŞTİRAK HALİNDE SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞTİR. SÖZ KONUSU SAHTE BELGE, MAHKEMEYİ YANILTARAK MENFAAT ELDE ETMEK AMACIYLA …SULH HUKUK MAHKEMESİ 2023/…E. NUMARALI DOSYASINA SUNULMUŞTUR.


3-)Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 207.maddesi, söz konusu durumu açıkça "özel belgede sahtecilik" suçu olarak tanımlamaktadır.


Özel belgede sahtecilik

Madde 207- (1) Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.


Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere …, söz konusu sahte belgeye önce noter yoluyla daha sonra da mahkeme kanalıyla hukuki geçerlilik kazandırmaya çalışmıştır.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah olunan nedenlerle; haklarında ihbarda bulunduğumuz kişilerin fiillerinin TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılabilmesi için gerekli soruşturma yapılarak kişiler hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.

İhbar Eden Vekili

Av. Cankat Eren KARAHAN


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page