top of page

Mirasın Reddi Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... SULH HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

VEKİLLERİ : Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

DAVALI : Hasımsız

KONU : Mirasın reddi talebimizin kabulünden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-)Muris .......................................... 01/01/2021 tarihinde vefat etmiştir. Geriye kalan mirasçısı davacı müvekkilimiz murise ait her türlü mal varlığını, borç, alacak, kıymetli evrak ve nakdi kabul etmeyip muristen payına düşen mirasın tamamının reddini istediğinden huzurda bu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ilgili maddeler, HMK, sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Ölüm belgesi, nüfus kayıtları, verasetle ilgili evraklar ve her türlü deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açık kimliği yazılı Muris ...................................(TCKN:...........)’in mirasının davacı payına düşen kısmını reddettiğimizin tespitini ve tescilini mahkemenizden vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekilleri

Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan


EKLER:


1-)Ölüm Belgesi


2-)Veraset İlamı


3-)Vekaletname2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page