top of page

Mirasçılık Belgesi Talebi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... SULH HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)


VEKİLLERİ : Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

DAVALI : Hasımsız

KONU : Müvekkilin muris ...... Hakkında veraset ilamı çıkartılması talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


Muris ....................................................(TCKN: ...........................) ,01/01/2021 tarihinde vefat etmiştir. Yasal mirasçıların miras paylarının tespiti ve miras intikal/paylaşım işlerinde kullanılmak üzere mahkemenizden murise ait veraset ilamının düzenlenmesini talep etme zaruriyeti doğmuştur. Murise ait ıslak imzalı ölüm belgesi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-1)


HUKUKİ NEDENLER : TMK, HMK ve sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tanık, bilirkişi, nüfus kayıtları ve ilgili deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakan Muris ....................................................(TCKN: ...........................)e ait mirasçıları gösterir veraset ilamının tarafımıza verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekilleri

Av.Buse Ülker & Av.Cankat Eren Karahan


EKLER:


1-) Murise ait ölüm belgesi

2-)Vekaletname

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page