top of page

Marka Tecavüzü ve Tazminat(Tazminat Talepli) Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ….FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMESİNE

TESPİT İSTEMİNDE

BULUNAN DAVACI : C...E...K...(TCKN:)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

DAVALI : B......Ü.......(TCKN:)


VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

KONU : Markaya tecavüz tespiti ile tazminat talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) Davacı şirket 50 yıldır tekstil sektöründe faaliyet göstermekte olup … adet imalathanesi bulunmaktadır. Müvekkilim, … yılında … ibaresini marka olarak … numara ile tescil ettirmiştir. Müvekkilim bu markayı işyerlerinde, reklam panolarında, tabela ve reklam vasıtalarında kullanmıştır. Üretim kalitesi haklı bir üne kavuşmuş, bilinen ve aranan bir marka haline gelmiştir.


2-) Müvekkilim bu marka ile halen hem üretim ve hem de sunum faaliyetlerine devam etmekte olup kendisine iyi bir pazar payı oluşturmuştur. Aleyhine tespit istenen şirket tespit istenen adreste tekstil sektöründe faaliyet göstermekte ve sunduğumuz etiket fotokopisinde görüldüğü gibi … ibaresini tescilli markaymış gibi sattığı ürünlerde tescile aykırı şekilde kullanarak marka haklarımıza açıkça tecavüz etmektedir. Bu durum da haksız rekabet örneği teşkil etmektedir.


3-) Bu nedenlerle davalı şirketin kullandığı “…” ibaresinin müvekkilimin tescilli markasına aynen benzediğinden ve bu hususta davalı marka ile tüm çabalara rağmen uzlaşma sağlanamadığından mahkemenize başvurmak zorunda kalınmıştır.


HUKUKİ NEDENLER : 556 S. KHK. m. 66 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Davalının ticari defter ve belgeleri, adı geçen etiketler, tanık beyanları ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,


1-) Haklı davamızın KABULÜNE,

2-) Davalı şirketin markaya tecavüzünün ÖNLENMESİNE,

3-) Bahse konu amblemin yer aldığı tüm ürünlerin satışının durmasına, toplatılmasına, reklam ve baskılı ilanların durdurulmasına,

4-) Markaya tecavüzün hükme esas alındığı kararın masrafı davalıdan alınmak üzere en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanmasına,

5-) Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile ............maddi ve................manevi tazminata hükmedilmesine,

6-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av.Buse Ülker2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page