top of page

Marka Taklidi/Satışı Şikayet Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023


T.C.

İSTANBUL ANADOLU ….FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMESİ’NE

TESPİT İSTEMİNDE

BULUNAN DAVACI : C...E...K...(TCKN:)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

DAVALI : B......Ü.......(TCKN:)


VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

KONU : 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkındaki KHK’ye aykırılık nedeniyle üretilen ve satışa arz edilen ürünlerin tespiti isteminden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) 01/01/2021 yılında müvekkkil şahıs adına tescillenen "Phoneix" isimli endüstriyel tasarımın marka tescil ve patent haklarının tarafımıza ait olduğu ekte sunulan belgeler ile sabittir. 05/09/02022 tarihinde bu ürünün tasarım haklarına aykırı ve tasarım izni olmaksızın taklit edilip satışa konulduğu bilgisine eriştik.


2-) İzmir Karşıyaka semtinde ............. Mağazasından farklı bir ad ile satışa çıkan tasarım tarafımızca tescillenmiş olan "Phoneix" ürününün açıkça taklididir. Ürünün satışının yasaklanmasını, showroomdan kaldırılmasını ve tescile aykırı olarak taklidi için gerekli bilirkişi incelemesi ile tespiti sonrası ilgili yaptırımların uygulanmasını talep etmek adına huzurdaki davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.


SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;

1-) Taklit ürünü satışının DURDURULMASINI ve showroomdan KALDIRILMASINI,

2-) Ürünün taklit olduğıunun bilirkişi marifeti ile BELİRLENMESİNE,

3-) Markanın taklit ürünleri satıp satmadığının tespiti için gerekli inceleme ve yerinde tespitinin YAPILMASINA,

Karar verilmesini mahkemenizden vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av.Buse Ülker1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page