top of page

Maddi-Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

VEKİLLERİ : Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

DAVALI : Hasımsız

KONU : Maddi ve manevi tazminat taleplerimizi içerir dava dilekçemizdir.


HARCA ESAS DEĞER : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ....... maddi ve ....... manevi tazminatın karşı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR


1-) Davalı şahıs davacı müvekkilin duvar komşusudur. Evde tadilat yapmaya çalışırken ortak duvarın yıkılmasına sebep olmuştur. Duvarın devrilmesi sebebi ile hem müvekkilin evi, mobilyaları ahşap zemini zarar görmüştür, hem de müvekkil üzerine patlayan duvar sebebi ile yaralanmıştır.


2-) Olay yerine ait görseller (EK-1) ile müvekkilin evindeki zararın tespiti yapılmış ve bu görseller mahkemenize sunulmuştur. Müvekkilin kol ve bacak bölgesinin aldığı zarar ve yaralanmaların boyutu da hastane raporları ile (EK-2) sabit olup bu rapor da mahkemenize iletilmiştir.


3-) Yaşanan münferit olayda yaşadığı maddi ve manevi kayıplar için komşusu ile uzlaşmaya çalışan müvekkil herhangi bir sonuç alamadığı için konu yargıya intikal etmiş ve huzurdaki dava açılmak zorunda kalınmıştır.


HUKUKİ SEBEPLER : TBK,TMK,HMK ve sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Hastane ve sağlık raporları, olay yeri görselleri, mail yazışmaları, tanıklar, bilirkişi, yemin vs. her türlü delil


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve mahkemenin re'sen takdir edeceği nedenlerle,

1-) Haklı davamızın KABULÜNE,

2-) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50.000,00 Türk Lirasi maddi ve 200.000,00 Türk Lirası manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya ÖDENMESİNE,

3-)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekilleri

Av.Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

EKLER:

1-)Olay yeri görüntüleri

2-)Sağlık Raporları

3-)Vekaletname

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page