top of page

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar İtiraz Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Soruşturma No : 2022/…


Karar No : 2022/…


Müşteki :


Vekilleri : Av. Cankat Eren KARAHAN

Av. Buse ÜLKER

Şüpheli :


Suç : Tehdit


Konu : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen 2022/… Soruşturma ve 2022/… Karar numaralı Kovuşturmaya Yer Olmadığı Dair Karara karşı itirazlarımızın sunumundan ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-)…Polis Merkezi'ne … tarihinde yapmış olduğumuz başvuru neticesinde şüpheli hakkında başlatılan 2022/… Soruşturma numaralı dosyamızda … tarihinde 2022/… sayılı karar ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir. Usul ve yasaya aykırı olan bu karara karşı, nedenleri aşağıda açıklanacağı üzere, itiraz etme gerekliliği hasıl olmuştur.


2-) Şüpheli, devam eden kira dönemi için müvekkillime ulaşarak idari makamlar tarafından belirlenen kanuni zam oranına uymak istemediklerini beyan etmiş ve söz konusu zam oranından daha yüksek bir oranda kiraya zam yapmak istemişlerdir. Söz konusu isteğin müvekkilim tarafından kabul edilmemesi sebebiyle taraflar arasında uyuşmazlık meydana gelmiştir.


3-)Olayın gerçekleştiği … tarihinde şüpheli, müvekkilime, kendisine ait … GSM numarasıyla Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj atarak tehditler savurmuştur. Şüpheli tarafından sarf edilen sözlerin tehdit suçunu meydana getirdiği aşikardır. Söz konusu mesajlaşma kayıtları yine olay tarihinde … Polis Merkezi'ne yapmış olduğumuz başvuru sırasında ifadeyi alan polis memurunca teslim alınmış ve dosyaya eklenmiştir. Söz konusu tehditlerin sonucunda şüpheli, müvekkilimde derin bir huzursuzluk ve kaygıya da sebep olmuştur.


4-)İlgili mesajlaşma kayıtlarının dosya kapsamında bulunmasına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin atılı suçu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararın kabulü mümkün değildir. Zira dosya içerisinde bulunan somut deliller savcılık tarafından görmezden gelinmiştir. Başka bir ifade ile savcılık tarafından etkin soruşturma yükümlülüğü ihlal edilmiş olup, usul ve yasaya aykırı olarak Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiştir.


Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan nedenler ve re'sen gözetilecek hususlar çerçevesinde;

1-)İtirazlarımızın KABULÜNE,

2-)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın … tarihli 2022/… Soruşturma, 2022/… Karar numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının KALDIRILMASINA ve şüpheli hakkında KAMU DAVASI AÇILMASINA karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.


Karara İtiraz Eden

Müşteki Vekili

Av. Cankat Eren KARAHAN1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

תגובות


bottom of page