top of page

Ceza Mahkemeleri İstinaf Başvuru Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLEMEK ÜZERE

İSTANBUL …ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


Dosya No : 2023/…E.


Karar No : 2023/…K.


Sanık : ...


Vekilleri : Av. Cankat Eren KARAHAN & Av. Buse ÜLKER


Konu : İstinaf kanun yoluna başvuru talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) İstanbul …Asliye Ceza Mahkemesi 2023/…E. ve 2023/…K. sayılı kurmuş olduğu hükümle müvekkilimin üzerine atılı suçtan mahkumiyetine karar vermiştir. Söz konusu hükmün, detayları aşağıda açıklanacağı üzere, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle süresi içerisinde işbu istinaf kanun yoluna başvuru dilekçemizi yazma gerekliliği hasıl olmuştur.


2-) Katılanın hem soruşturma aşamasındaki ifadelerinde hem de bilgileri yukarıda yazılı dosyanın … tarihli duruşmasında belirttiği üzere, kendisi müvekkilime karşı tekme ve yumruk atmak suretiyle saldırıda bulunmuştur. Müvekkilim, kendisini ve arkadaşını korumak amacıyla hareket etmiştir. Müvekkilim, kendisini savunmaya çalışırken katılanı basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek şekilde yaralamıştır. Katılanın yarasının basit tıbbi müdahale ile tedavi edilebilecek nitelikte olduğu dosya kapsamında bulunan adli tıp raporuyla da sabittir.


3-) Yukarıda detaylı olarak anlatıldığı üzere müvekkilim yalnızca kendisini ve yanında bulunan arkadaşını korumak üzere hareket etmiştir. Bu nedenle müvekkilin hareketlerinin, TCK'nin ilgili 25.maddesi gereğince, meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerekirken Sayın Mahkeme tarafından bu husus göz önüne alınmadan hüküm kurulmuştur. Öte yandan Sayın Mahkeme tarafından kurulan hükümde TCK'nin müvekkil lehine olan hiçbir maddesi uygulanmamış olduğu gibi söz konusu kanun maddelerinin neden uygulanmadığına ilişkin yeterli ve gerekçeli açıklama da yapılmamıştır. Başka bir ifade ile hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında öne sürülen, müvekkilimin hareketlerinin meşru müdafaa kapsamında kaldığı hususunun dikkate alınmaması ve gerekçe sunulmayarak TCK'nin ilgili müvekkilim lehine olan hükümlerinin uygulanmaması nedeniyle işbu dilekçeye konu yukarıda esas ve karar numarası yazılı mahkeme hükmü usul ve yasaya aykırıdır.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve Sayın Mahkemenin re'sen dikkate alacağı sebeplerle;

1-) İstinaf başvurumuzun KABULÜNE,

2-) Hükmün BOZULMASINA ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,

3-) Hükmün bozulması yerine, davanın Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verilirse; ilk derece mahkemesinin hükmünün KALDIRILMASINI ve duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde YENİDEN HÜKÜM KURULARAK müvekkilin BERAATİNE karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.

Sanık Vekilleri

Av. Cankat Eren KARAHAN &

Av. Buse ÜLKER


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page