top of page

Boşanma Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... AİLE MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI :Y...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU :Evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile evlilik birliğinin sonlandırılması talebimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) Davacı müvekkil ile davalı taraf 01/01/2021 tarihinden beri evlidir. Bu evlilikten tarafların müşterek çocuğu E.K bulunmaktadır. Davacı ile davalı tarafın evlilik birliğini sürdürmek adına gösterdikleri tüm gayretlere rağmen eşler birbirine uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır.


2-)Davacı ile davalı medeni bir şekilde bir araya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmiştir. Müşterek çocuklarının da tüm menfaatlerini gözettikleri işbu protokol dilekçemiz ekinde mahkemenize sunulmuştur. (EK-1)Devamında yarar ve umut görülmeyen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesi için işbu davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TBK,TMK,HMK ve sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, protokol, tanık, yemin ve sair tüm deliller.


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizin re’sengözeteceği nedenlerle;

1-)Türk Medeni Kanunun 166. maddesi uyarınca davacı ve davalının evlilik birliğinin SONLANDIRILMASINA,

2-)Ekte sunulan protokolün aynen hüküm altına ALINMASINA karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av. Buse Ülker

EKLER:

1-)Anlaşmalı Boşanma Protokolü

2-)Vekaletname1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page