top of page

Asliye Ceza Mahkemesi- Savunma Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

… ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE


Dosya No : 2023/…


Sanık :


Vekilleri : Av. Cankat Eren KARAHAN

Av. Buse ÜLKER


Konu : Savunma beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.


AÇIKLAMALAR


T.C. … Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen ve yalnızca soyut iddialara dayanan soruşturma neticesinde düzenlenen iddianamenin mahkemenizce kabulü ve mahkemeniz tarafından düzenlenen … tarihli tensip zaptı nedeniyle işbu dilekçeyi yazma gerekliliğimiz hasıl olmuştur. Detayları aşağıda açıklanacağı üzere, müvekkil … üzerine atılı suçları işlememiştir. Şöyle ki;


1-) Müşteki vermiş olduğu şikayet dilekçesinde yalnızca soyut iddialara dayanarak müvekkilim hakkında şikayetçi olmuşsa da bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir delil sunamamıştır.


2-) Müşteki iddiaları soyut olmaktan öteye gidememişken müvekkilim hakkında iddianame düzenlenmesi suretiyle dava ikame edilmesi abes olduğu gibi yasaya da aykırı niteliktedir. Sayın Mahkemenin de bildiği üzere, iddia makamı CMK'nin ilgili 160 vd. devam maddeleri uyarınca etkin soruşturma yapma yükümlülüğü altındadır. Huzurdaki dava kapsamında iddia makamı, müvekkilim hakkında soyut ve çelişkili tanık ifadelerine dayanarak huzurdaki davayı ikame etmiştir. Müvekkilimin suç işlediği iddiaları soruşturma kapsamında dinlenen tanık ifadelerine dayandırılmışsa da söz konusu tanıkların müvekkilimin üzerine atılı suçların işlendiğinin iddia edildiği olay saatinde gerçekten olay yerinde bulunup bulunmadığının dahi araştırılmasının yapılmadığı aşikardır. KALDI Kİ ALINAN TANIK İFADELERİ DAHİ KENDİ İÇERİSİNDE ÇELİŞKİYE DÜŞMEKTEDİR. CMK'nin açık hükümleri iddia makamına bu gibi şüpheli hususların açıklığa kavuşturulması görevini yüklemiş olsa da iddia makamı etkin soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Bu şekilde müvekkilimin üzerine atılı suçları işlediği iddiası yasaya aykırı olduğu gibi söz konusu iddianameye uygun olarak verilecek herhangi bir mahkumiyet hükmü de açıkça CMK'nin ilgili 223.maddesini ihlal edecektir.


3-) Müvekkilimin üzerine atılı suçları işlemediği açık olup dosya kapsamında toplanabilen tüm delillerin birbiriyle ve hatta müştekinin ifadeleriyle dahi çelişkili olan tanık ifadelerinden öteye gitmediği aşikardır. Bu durumda müvekkilim hakkında, ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olan "ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR" ilkesinin uygulanması gerekmektedir.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda detaylı olarak açıklanan nedenlerle ve Sayın Mahkemenin re'sen dikkate alacağı sebeplerle müvekkilimin BERAATİNE, mahkeme aksi kanaatte ise müvekkilim lehine olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini saygılarımla ve vekaleten talep ederim.

Sanık Vekili

Av. Cankat Eren KARAHAN1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page