top of page

Ad- Soyad Değiştirme Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

VEKİLLERİ : Av. Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

DAVALI : Hasımsız

KONU : Müvekkilin ad/soyad düzeltme talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) Müvekkilimiz, dilekçe ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (EK 1) de anlaşılacağı gibi … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … Cilt No, … Hane No ve … Sayfa No’da bekar/evli, kadın/erkek olarak kayıtlı bulunmakta olup, … ismini taşımaktadır.


2-) Müvekkilimizin halen taşımakta olduğu isim zor telaffuz edilen, yanlış anlaşılma ve yanlış yazılmaya müsait bir isimdir. Yıllardır resmi makamlarda pek çok zorlukla karşılaşan müvekkil ayrıca bu isimle toplumsal hayatında da sorunlarla karşılaşmaktadır. İsmi alay konusu edilme sureti ile müvekkil rencide edilmektedir. Bu nedenle müvekkilimizin halen taşımakta olduğu ve … şeklindeki ismin … olarak değiştirilmesini mahkemenizden istemek zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 27 ve 5490 S. K. m. 35, 36, 6100 S. K. m. 382- 388, Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik m. 64.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus Kayıtları,Yanlış Yazım sebebi ile sorun yaşanan resmi evraklar


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle;

1-) Müvekkilimizin halen taşımakta olduğu ve … şeklindeki adının … olarak değiştirilmesine karar verilmesini, vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekilleri

Av.Buse Ülker & Av. Cankat Eren Karahan

EKLER:

1-)Nüfus Kayıt Örneği

2-)Vekaletname


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page